Image

Duyuru – Tarih: 18.10.2022

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No:336541

Ticaret Unvanı

ZAGREB OTELCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

         Ticari Adresi: Kemalpaşa Mh.Çukur Çeşme Sk. Zagreb Otel Apt.N.29 D Fatih/İstanbul

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketin İstanbul 18.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12.05.2022 Tarihli, 2022/247 Esas ve 2022/378 Karar sayılı kararına istinaden; 14/10/2022 tarihinde, saat: 14.00’da, Kemalpaşa Mh.Çukur Çeşme Sk. Zagreb Otel Apt.N.29 D Fatih/İstanbul adresinde “Yönetim kurulu üye/üyelerinin seçilmesi” yönünde olağanüstü genel kurul çağrısı yapılmış Bakanlık Temsilcisi denetiminde yapılan toplantıda toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle genel kurul ertelenmiştir. Ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı 04/11/2022 tarihinde saat 14.00’da yapılacaktır.

04/11/2022 tarihinde, saat: 14.00’da, Kemalpaşa Mh.Çukur Çeşme Sk. Zagreb Otel Apt.N.29 D Fatih/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Yönetim kurulu üye/üyelerinin seçilmesi 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Necla Adak Sema Topaloğlu Uğur Topaloğlu

GÜNDEM: Yönetim kurulu üye/üyelerinin seçilmesi 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Zagreb Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticrate Anonim Şirketi’nin 04/11/2022 tarihinde saat: 14.00’da, Kemalpaşa Mh.Çukur Çeşme Sk. Zagreb Otel Apt.N.29 D Fatih/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yıvekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.